Sel·lecció d'algunes notes preses durant el viatge

Treballar sobre el text i els manuscrits d'A vol d'ocell ens permet oferir-vos la possiblitat de mirar amb detall algunes pàgines de les llibretes manuscrites.Manuscrit 1811
Anotacions d’un viatge a Europa


Manuscrit 384/6
Dietari d’un pelegría a Terra Santa; inclou esborrany A vol d’aucell

Verdaguer durant el viatge escriu notes en tres llibretes soltes que es conserven a la Biblioteca de Catalunya.

Dins el manuscrit catalogat com a Dietari d'un pelegrí a Terra Santa hi trobem la majoria del text d'A vol d'ocell que inclou també adreces, horaris de tren, conversió de moneda i altres anotacions pròpies d'un viatge. Els manuscrits Anotacions d'un viatge a Europa i Notes d'un viatge a París completen la descripció.

El poeta fa descripcions gairebé fotogràfiques dels paisatges que va veient. El text, escrit sense voluntat explícita de publicar-se, li surt de la ploma a raig, amb una esponteneïtat que dóna força al relat. En el manuscrit s'hi obsreven molt poques correccions.

Les notes del viatge

Riu avall, com nosaltres, si bé que amb més calma, van alguns rais de set o vuit trams, de reïnosos pins de Suïssa. Un n'hem vist ara tot just, verament, monstruós; no he contat sos trams, mes m'ha semblat una trentena de vegades superior als més grossos que baixen per nostre Segre. Tenia vuit remers, quatre davant i quatre darrere, [...]

Jacint Verdaguer, A vol d'aucell

Les edicions

Pocs mesos després de l'arribada de Jacint Verdaguer de París, Jaume Collell demana al poeta que li passi les notes del viatge. Es publiquen per primera vegada al setmanari La Veu del Montserrat amb el títol A vol d'aucell. Apuntacions d'un viatge al Centre i Nord d'Europa (1884 - 1885). L'any següent la revista La Ilustració Catalana publica el mateix text amb vint-i-sis dibuixos a ploma de Joan Pinós. L'editor de La Ilustració Catalana, Francesc Matheu, sense el permís explícit del poeta, va recollir el text en el llibre Excursions y viatjes que publicà l'editorial La Ilustració Catalana l'any 1887.

L’editorial L’Avenç amb el títol Viatges publicà un recull que inclou A vol d’aucell i Records de la Costa d’Àfrica (1910).

Les edicions més modernes han estat a cura del filòleg Narcís Garolera: Viatges d’Edicions 62 (1986); Excursions i viatges de Barcino (1991-1992, amb 3 vol.); De Tànger a Sant Petersburg: excursions i viatges de Tusquets (2003) que inclou el viatge a Europa, a les costes d’Àfrica i altres excursions del poeta.

Les diverses edicions de les Obres Completes tradicionalment inclouen A vol d’aucell dins el llibre Excursions i viatges.