Vol virtual

A vol d'ocell virtual ens reprodueix el viatge que Verdaguer va fer el 1884 pel centre i nord d'Europa. A través de Google Earth podem reproduir l'itinerari del viatge i volar virtualment sobre la geografia.

Podeu descarregar l'arxiu .kmz de A vol d'ocell. Reproduir-lo i recórrer l'itinerari segons els vostres interessos.
A vol d'aucell és una vista rasant.
Des de la finestra del tren o de l’embarcació, el viatger passa volant per davant de belleses de l’ordre de l’art i de la naturalesa. Amb Google Earth us proposem un vista virtual de l'itinerari que va seguir el poeta.

El viatge

A voltes, un se fa la il·lusió de que el tren és un vaporet que navega a tota màquina per un riu avall o per un mar endins, [...]

Amb lo riu d'aigües alpines per damunt quals onades ressolam, veiem passar un veritable riu de belleses de l'ordre de la naturalesa i de l'art.

Jacint Verdaguer, A vol d'aucell

Dibuix a ploma de Joan Pinós i Pallà, realitzat a partir de postals i publicats per La Ilustració Catalana en l'edició que féu la revista del viatge entre els anys 1885 i 1886.

Catedral de Colònia
Catedral de Colònia